LISTA EXPERTILOR

Disciplină Program studii/an Formator
Economie Microeconomie/

Macroeconomie/

AP I, AA I, MK I Lect. univ. dr. Cosmin Imbrișcă(cosmin.imbrisca@faa.unibuc.ro)
Matematică AA I, MK I Asist. univ. dr Andreea Bucur-Ardelean(andreea.ardelean@faa.unibuc.ro)
TIC/ Informatică AP I, AA I, MK I Conf. univ. dr. Cosmin Olteanu(olteanu.cosmin@faa.unibuc.ro)
Management AP I, AA I, MK I Conf. univ. dr. Ana Maria Grigore(anagrig27@gmail.com)
Economia Întreprinderii AA I, MK I Lect. univ. dr. Cătălin Grădinaru(catalin.gradinaru@faa.unibuc.ro)
Bazele contabilității AA I, MK I Conf. univ. dr. Anca Bratu(anca.bratu@faa.unibuc.ro)
Statistică AA I, MK I Lect. univ. dr. Cosmin Imbrișcă(cosmin.imbrisca@faa.unibuc.ro)
Elemente de drept AP I, AA I Lect. univ. dr. Camelia Spasici(camelia.spasici@faa.unibuc.ro)

 

LISTA CONSILIERILOR

Nume și Prenume Funcţia în proiect Email
Dr. Marian Craciun Coordonator consiliere marian.craciun@g.unibuc.ro
Cuntan Gabriela Expert consiliere c.gabriela1@yahoo.com
Vilcu Samia Expert consiliere vilcu.samia@g.unibuc.ro