Proiectul SoBizz vizeaza optimizarea calității vieții studenților din Facultatea de Administratie si Afaceri.

Obiectivul proiectului este imbunatatirea ratei de promovabilitate a studentilor din anul I de licență care au risc crescut de a abandona studiile.

SoBizz are ca obiectiv dezvoltarea şi implementarea unui program complex de îmbunătăţire a performanţelor academice ale studenţilor Facultăţii de Administratie si Afaceri din cadrul Universitatii din Bucuresti, înmatriculati în primul an de studii, în vederea creşterii gradului de retenție în învăţămantul universitar, a promovabilităţii şi stimularii gradului de insertie pe piaţa muncii. Pe termen lung, proiectul vizează identificarea de bune practici în scopul fundamentării unei strategii integrate de promovare şi optimizare a ofertei educaţionale la nivelul FAA.

Proiectul propune un model integrat de activitati, respectiv module pregatitoare-consiliere si orientare-tutoriat-coaching si dezvoltare personala prin platforma educationala SoBizz, pentru cresterea gradului de promovabilitate in randul grupului tinta. Adtfel, SoBizz vizează dezvoltarea unui mecanism integrator de intervenţii preventive şi remediale, conform nevoilor studenţilor, facilitarea integrării lor academice şi sociale, prin dezvoltarea şi însuşirea de bune practici, implicit cu participarea stakeholder-ilor relevanţi.